Hur underhåller jag en badtunna?

Att underhålla en badtunna är avgörande för att förlänga dess livslängd och säkerställa en behaglig och hygienisk upplevelse. Här är en guide som hjälper dig att hålla din badtunna med elpatron och reningsverk i toppskick.

 

1. Regelbunden rengöring

För att hålla din badtunna ren och fräsch, följ dessa steg:

 • Daglig rengöring: Använd en håv för att ta bort löv, insekter och andra skräp som kan ha fallit i vattnet.
 • Månatlig rengöring: Töm badtunnan helt och rengör den noggrant, det rekommenderas att göra efter 7-8 veckor om reningsverket och korrekt klordosering har använts. 

 

2. Vattenkvalitet

Att hålla vattnet rent och balanserat är avgörande för både din hälsa och badtunnans skick.

 • Testa vattnet regelbundet: Använd ett testkit för att kontrollera pH-nivån, alkaliniteten och klorhalten (eller annat desinfektionsmedel du använder).
  • pH-värde: Ska ligga mellan 7,2 och 7,8.
  • Alkalinitet: Bör vara mellan 80-120 ppm.
  • Klor: Håll nivån mellan 1-3 ppm.
 • Justera kemikalierna: Om någon av värdena är utanför det rekommenderade intervallet, justera dem med lämpliga kemikalier.
 • Byt vatten: Tack vare reningsverket kan du ha samma vatten i 7-8 veckor. Därefter bör vattnet bytas ut helt för att säkerställa optimal hygien och vattenkvalitet.

 

3. Filtersystem

Filtret spelar en viktig roll i att hålla vattnet rent och fritt från skräp.

 • Vi rekommenderar att använda filterbollar som är tillverkade av polymerfibrer istället för sand, som är tungt att bära och måste bytas ut varje år. Filterbollar kan du använda 3-5 år.

 

4. Användning av elpatron

Elpatronen hjälper till att hålla konstant underhållsvärme och underlättar skötseln av badtunnan.

 • Underhållsvärme: Håll elpatronen på underhållsvärme när badtunnan inte används. Detta förhindrar att vattnet fryser och minskar uppvärmningstiden när du vill använda badtunnan.
 • Värt att notera att elpatronen måste inte användas, utan är primärt för att inte låta vattnet frysa.

 

5. Förebyggande underhåll

Regelbundet underhåll kan förebygga större problem och förlänga badtunnans livslängd.

 • Inspektera regelbundet: Kontrollera rörledningar och slangar för eventuella läckor eller skador. Fånga upp små problem innan de blir stora.
 • Skydda din badtunna: Använd ett lock när badtunnan inte används för att hålla skräp borta och för att bibehålla vattentemperaturen.
 • Vinterförberedelser: Om du bor i ett kallt klimat, se till att tömma och stänga av badtunnan korrekt för vintern för att undvika frysskador, såvitt du inte har planer på att använda badtunnan de närmsta veckorna.

 

6. Användningstips

För att förlänga livslängden och förbättra upplevelsen i din badtunna, följ dessa tips:

 • Duscha innan bad: Skölj av dig innan du använder badtunnan för att minska mängden smuts och oljor som hamnar i vattnet.
 • Begränsa användningen av oljor och lotioner: Dessa kan skapa en beläggning på vattenytan och i filtret.
 • Kontrollera vattennivån: Se till att vattennivån är tillräckligt hög för att täcka alla inloppsventiler för att undvika att pumpen skadas.

Genom att följa dessa steg och tips kan du njuta av en ren och väl fungerande badtunna året runt. Regelbundet underhåll och noggrannhet säkerställer att din investering håller sig i bästa möjliga skick och ger dig många års glädje och avkoppling.

Tillbaka

Vill du veta mer om vår Badtunna?
Kontakta oss gärna så hjälper vi dig!

Vi finns tillgängliga på telefon veckans all dagar 09:00 - 19:00.
08-502 356 43 alternativt skriv till oss i chatten.