Att hålla vattnet rent i en badtunna: En enkel guide

Att hålla vattnet i din badtunna rent är avgörande för både din hälsa och livslängden på din tunna. Här går vi igenom viktiga steg och tips för att underhålla en kristallklar och inbjudande badmiljö.

Regelbunden rengöring och underhåll

  1. Tömning och rengöring: Regelbundet underhåll bör inkludera tömning och rengöring av badtunnan. Hur ofta detta behövs beror på användningsfrekvensen, men en god tumregel är att tömma och rengöra tunnan var tredje till var sjätte vecka. Använd milt rengöringsmedel och en mjuk borste för att undvika att skada ytan på tunnan.
  2. Filtreringssystem: Se till att ditt filtreringssystem är i gott skick. Filter ska rengöras regelbundet och bytas ut enligt tillverkarens rekommendationer. Ett rent filter är mer effektivt och håller vattnet rent från partiklar och smuts.

Vattenbehandling

  1. Klor eller brom: Klor och brom är de vanligaste kemikalierna för att desinficera vattnet i en badtunna. De hjälper till att döda bakterier och andra mikroorganismer som kan frodas i varmt vatten. Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna noggrant för att undvika hudirritation och för att säkerställa att vattnet är säkert att bada i.
  2. pH-värde och alkalinitet: Det är viktigt att hålla koll på pH-värdet och alkaliniteten i vattnet. Vattnets pH-värde bör ligga mellan 7,2 och 7,8. För högt eller för lågt pH-värde kan orsaka hudirritation och skada badtunnans komponenter. Använd pH-mätare och justera nivåerna med pH-plus eller pH-minus.

Isolerat Lock

Att använda ett skydd eller lock till din badtunna är inte bara bra för säkerheten utan hjälper också till att hålla vattnet rent från löv, insekter och annat skräp när tunnan inte används. Ett lock minskar även avdunstningen och hjälper till att hålla värmen, vilket sparar energi.

Tips för kontinuerlig skötsel

  • Kontrollera vattnet regelbundet: Använd teststickor för att kontrollera vattenkvaliteten minst en gång i veckan. Detta hjälper dig att upptäcka eventuella obalanser i tid.
  • Skölj av dig före bad: Uppmuntra alla badgäster att skölja av sig innan de går i badtunnan för att minska mängden smuts och kroppsoljor som hamnar i vattnet.
  • Hantera oljor och skum: Använd oljeabsorberande svampar för att ta upp kroppsoljor och smink som kan leda till skumbildning och föroreningar i vattnet.

Genom att följa dessa enkla steg kan du njuta av din badtunna längre och säkerställa att badupplevelsen alltid är så härlig som möjligt. Rent vatten är grunden för en god och säker badupplevelse!

Tillbaka

Vill du veta mer om vår Badtunna?
Kontakta oss gärna så hjälper vi dig!

Vi finns tillgängliga på telefon veckans all dagar 09:00 - 19:00.
08-502 356 43 alternativt skriv till oss i chatten.